top of page
Ara
 • Yazarın fotoğrafıNilüferin Uyanışı

Sizi Dengede Tutacak 7 Çakra Meditasyonu

Bedenimiz ve etrafında binlerce çakra olmasına rağmen, çalışmalarda esas aldığımız 7 ana çakra vardır ve bedenimizin farklı bölgelerine konumlanmış çakraların işlevleri de buna bağlı olarak farklılaşır. Kök çakradan taç çakraya kadar bütün çakralar farklı bir hormonal bezle, farklı bir elementle ve fiziksel, psikolojik karakteristiklerle eşleşmektedir. Çakraların herhangi birinde aşırılık veya zayıflık olması halinde çakralarda denge yoksunluğu kendini gösterir. Maddi ve manevi boyutlarda daha mutlu ve daha sağlıklı olabilmemiz çakralarımızı dengede tutabilmemize bağlıdır. Bu çakraların birbiriyle ahenk içinde olması hayatı algılayış ve yaşayış biçimimizi etkiler.

Spritüal varlıklar oluşumuz, maddi bir varlık da oluşumuz gerçeğini yadsıyamaz. Dolayısıyla ikisini denge içinde tutmak oldukça önemlidir. İkisine de özen göstermeli, dengelemeli ve yaşamın akışını bu denge içinde bulmalıyız.


1) Kök Çakra

İlk çakra, hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğumuz fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarımızla ilgilidir. Bu çakra bizi dünyaya bağlar; dünya elementine bağlıdır. İstikrar ve güvende hissetme gibi ihtiyaçlarımızın karşılığıdır.

 • Bu çakranın haddinden fazla yoğun olduğu durumlarda, fiziksel ve duygusal olarak hırslı ve inatçı olunabilir.

 • Bu çakranın zayıf olduğu durumlarda, fiziksel ihtiyaçlardan kopuk olunabilir.

Meditasyon bu çakranın dengelenmesine yardımcı olur. Bu yolla köklerinizle ilişkinizin farkında olursunuz.

2) Sakral Çakra

Su elementiyle bağlantılı olan bu çakra, yaratıcılık ve tutkunun akışıyla alakalıdır. Bağlanma ve isteksizlik, beğenmek ve beğenmemek ile ilgili konuları temsil eder. Rahim bölgesine denk gelmekte ve cinsellik çakrası olarak da bilinmektedir.

 • Bu çakradaki aşırılık hiperseksüel olmayla alakalı olabilir.

 • Bu çakradaki zayıflık yönünden dengesizlik deneyiminde ise ‘’zevk alamama’’ sonucuyla karşılaşılabilir.

Bu çakradaki denge sağlıklı bir cinsel hayat ve bedeninize duyduğunuz saygıyı sağlar. Meditasyon bu çakranın aktive edilmesi için gereklidir.

3) Solar Pleksus / Karın Çakra

Güneş sinirağı (Solar Plexus) anlamına gelmektedir. Bu çakra dönüşümle alakalıdır. Bireysellik ve bağımsızlık hissine sahip olabilmek için duygu ve düşüncelerimizi sindirmemiz gerekir. Karın çakrası işte bu aşamada büyük önem taşır. Göbek bölgesinin üzerinde bulunan ateş elementiyle bağlantılı bu çakranın dengede olduğu durumlarda, özerklik, öz-güven gibi benlik ile ilgili duyguların güçlenmesi söz konusudur.

 • Bu çakradaki aşırılık, öfkelilik ve kibirle açıklanabilir.

 • Karın çakrasındaki zayıflık halinde ise ürkeklik ve çekingenlik olabilir.

Bu çakrayı dengelemek için meditasyonu kullanabilirsiniz.

4) Kalp çakra

Kendisinden yukarıdaki ve aşağıdaki çakralar için köprü görevi gören kalp çakrası hava elementiyle ilişkilidir. Göğüste konumlanan bu çakra kendimizi ve başkalarını sevme duygularından sorumlu çakradır.

 • Kalp çakrasındaki aşırılık başkalarını fazla umursamakla sonuçlanabilir.

 • Bu çakradaki zayıflık ise yetersiz duygulanım ve şefkatle ilgilidir.

Meditasyonunuza mantra eklemek bu çakranın dengesini sağlamada yardımcı olur.

5) Boğaz çakra

Bu çakra etrafımızdakilerle etkili iletişimi temsil eder. Bu çakradaki denge hem aktif dinleme hem de kendinizi etkili bir şekilde ifade etmeyi içerir. Çakranın isminden de anlaşılacağı üzere, boğaz çakra boyun bölgesinde konumlanmıştır.

 • Bu çakradaki aşırılıkta, fazla konuşkanlık ve sessizliğe toleranslı olmama hali söz konusudur.

 • Boğaz çakradaki zayıflık halinde, kendini etkili bir biçimde ifade etmeden yoksun olma hali vardır.

Aktif dinleme stratejilerini pratik yaparak bu çakra dengesine katkıda bulunabilirsiniz.

6) Üçüncü Göz Çakra

Alnımızın ortasında epifiz bezinin bulunduğu bölgedeki çakradır. Üçüncü göz çakra dış dünyadan bağımsız olarak kişisel algılarınızla ilgilidir.

 • Çakranın aşırılığı çarpık düşüncelerle açıklanabilir.

 • Çakradaki zayıflık ise kişinin olayları alternatifsiz görmelerinin zorluğu ile açıklanabilir. Başka bir deyişle, kişi olayları başka yollarla açıklayamaz.

Meditasyon ve nefes egzersizleriyle üçüncü göz çakrası dengelenebilir.

7) Tepe Çakra

Başın üzerinde konumlanmış tepe çakra, bizi fiziksel olmayan kozmik bir dünyaya bağlayan çakradır. Kendinizden daha derin bir gerçekliğe, spritüal dünyaya bağlı olduğumuz kısım olarak da tanımlayabiliriz.

 • Çakranın aşırılığı, materyal dünyadan kopuşa neden olabilir.

 • Zayıflığı ise spritüal yönden yoksunluk olarak görülebilir.

Meditasyonla doğru nefes ve sessizlik toleransı öğrenilerek çakranın dengesi sağlanabilir.

1.709 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page